Перманентен грим - преди и след

Галерия с резултати от перманентен грим

Перманентен грим - преди и след

Перманентен грим – преди и след

Перманентен грим в центъра на д-р Неделчева - преди и след

Перманентен грим в центъра на д-р Неделчева – преди и след

Перманентен грим в Стара Загора - преди и след

Перманентен грим в центъра на д-р Неделчева – преди и след

Перманентен грим - преди и след

Перманентен грим – преди и след

Перманентен грим - преди и след

Перманентен грим – преди и след

Перманентен грим, филър ELLANSE, CO2 фраксел лазер - преди и след 2 месеца

Перманентен грим,
филър ELLANSE™,
CO2 фраксел лазер -
преди и след 2 месеца